ProActive Service

Que es?

Es un servei professional de manteniment i assessorament informàtic per la vostra empresa.  On gràcies a la ProActitivitat ens avancem als problemes mes comuns dels sistemes.

 

Que inclou?

 • Auditoria informàtica Sense Cost:
  • Equips informàtics Físics o Virtuals

  • Sistemes Operatius

  • Sistemes de Seguretat

  • Pàgina Web i Correu Electrònic

  • Connexions a Internet

  • Xarxa

  • Dispositius Mòbils

  • Impressores i perifèrics

 Amb que us beneficia?

 • Evita sorpreses en les hores de servei tècnic
 • Reduïm el risc a fallida
 • Ens avancem als problemes mes comuns
 • Revisions mensuals
 • Diagnòstics i Assistència en Remot
 • Suport a múltiples dispositius i Sistemes

 ProActive Advançat

 • Monitorització a temps real 24x7
 • Seguiment de les còpies de seguretat diari
 • HardWare en dipòsit en cas d’emergència

Pack opcions

Opcions
Equips Físics
Mòbils i Tabletes
Impressores
Sistemes Operatius
Seguretat i Copies
Auditoria Inicial
Xarxes
Equips Virtuals
Monitorització 24
Seguiment copies
Servidors Dipòsit
Cuota Alta
Preu
Bàsic
-
-
-
-
-
-
30€
15€/mes
Estàndard
-
-
-
30€
18€/mes
Avançat
30€
55€/mes